Komitas/Aslamazyan, Kagavik / Akhtamar Quartet / live